06/02/2006

Çiriş (Asphodelus aestivus)

Asphodelus aestivus

Yörelere göre "çiriş", "çirişotu" ve "sarı zambak" gibi adlarla anılan bu zambak türü Kuzey Afrika ve Türkiye'nin Akdeniz kıyılarının doğal bitkilerinden biri olan Asphodelus aestivus Adana florasında oldukça yaygındır. Ülkemizde yaygın olduğundan bazı İngilizce kaynaklarda "Türk çirişi (Turkish asphodel)" olarak adlandırılmaktadır. Ancak, bu bitki bahar aylarında sebze olarak satılan ve Adana'da da tüketilen "çiriş" ile karıştırılmamalıdır. Bu bitki yenilen bir bitki olmayıp köklerinden tıbbi amaçlarla yararlandıldığı bildirilmektedir.

Yaprakları daima yeşil kalan bu bitkinin gösterişli yıldız şeklinde çiçekleri bulunmaktadır. Alttan başlamak üzere üste doğru açarak birkaç hafta boyunca sürekli çiçekli kalır. Adana'da yandaki fotoğrafta görüldüğü gibi Ocak ayı ortalarında çiçeklenmeye başlar. Çiçekler bir çiçek sapı üzerinde dallar şeklinde ayrılan bileşik çiçek formundadır.

0 yorumlar:

Post a Comment

bu gönderiye yapılan bağlantılar:

Create a Link

<< Home