06/02/2006

Adasoğanı (Urginea maritima)

Urginea maritima (L.)
Genelde "adasoğanı" olarak bilinmekle birlikte "şalgaba (Aydıncık) ve "yabansoğanı" gibi yerel adlarla da anılan bir zambak veya sümbül türüdür. Deniz sahillerine yakın alanlarda (1-300 m) iyi drenajlı (kuru) kumlu topraklarda yetişirler. Güneşli yerleri sever. Güney Avrupa ve Akdeniz kıyılarına özgü bir bitkidir. 50 cm - 100 cm boylanabilmektedir. Ağustos-Eylül ayları arasında çiçeklenir.

Güzel görünüşlü bir çiçek olmasının ötesinde tarımsal ve tıbbi değeri de vardır. Tıpta kalp ilacı üretiminde kullanılmaktadır. Bu bitkinin soğanlarının yurtdışına yoğun olarak satılması nedeniyle yıllık dışsatım adedi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca onbin adet ile sınırlandırılmıştır.

Bu bitki taksonomide hem sümbülgiller hem de zambakgiller altında sınıflandırıldığından birçok eş anlamlı adla anılmaktadır.

Urginea maritima (L.) Baker = Drimia maritima (L.) Stearn = Charybdis maritima (L.) Speta = Urginea scilla Steinh. = Scilla maritima L. (basionym)

0 yorumlar:

Post a Comment

bu gönderiye yapılan bağlantılar:

Create a Link

<< Home